NASZA OFERTA

Nauka języków

angielski

angielski

codziennie

  • w każdej grupie jeden z nauczycieli mówi do dzieci tylko po angielsku (drugi po polsku)
  • atrakcyjne pomoce dydaktyczne podnoszące atrakcyjność zajęć
  • aktywizacja wielu zmysłów (słuch, wzrok, dotyk) sprawia, że dzieci jeszcze chętniej chłoną nową wiedzę
hiszpański

hiszpański

 1 raz w tygodniu

  • lektor jest native speakerem
  • zajęcia prowadzone z dużą ilością muzyki i instumentów muzycznych
  • dzieci poznają elementy kultur hiszpańskojęzycznych

Muzyka z rytmiką (po angielsku)

Zajęcia muzyczno-rytmiczne prowadzone w języku angielskim mają olbrzymi wpływ na rozwój małego człowieka. Kształtują koordynację wzrokowo-ruchową, wspomagają prawidłowy rozwój mowy, czytania, pisania czy gry na instrumencie. Bardzo dobrze pomagają opanować języki obce. Ponadto rozwijają wrażliwość muzyczną, wyzwalają ekspresję twórczą, pobudzają do aktywności.

Taniec nowoczesny

Zajęcia prowadzone przez profesjonalnego instruktora tańca. Poprzez zabawy rytmiczno-taneczne można nauczyć się najważniejszych elementów tańca współczesnego, tańców towarzyskich i ludowych, opracowywać i ćwiczyć układy z możliwością wzięcia udziału w Turniejach Tańca poza placówką.

Dogoterapia

Poprzez kontakt z psami dzieci uczą się właściwych postaw w stosunku do zwierząt oraz zasad bezpiecznego postępowania z nimi. Jednak to nie wszystko. Zwierzęta pomagają w rozwoju dzieci na różnych płaszczyznach. Zajęcia mają wpływ między innymi na rozwój mowy i wzbogacenie słownika, rozwój funkcji poznawczych. Ponadto silnie stymulują zmysły, ćwiczą koncentrację oraz orientację przestrzenną.

Opieka

psychologa

psychologa

Wśród naszej kadry zatrudniamy na pełny etat psychologa. Czuwa on nad prawidłowym rozwojem dzieci, ściśle współpracując z rodzicami. Dzieci codziennie maja z nim zajęcia (bajkoterapia, nauka umiejętności społecznych, muzykoterapia, ruch rozwijający Weroniki Sherborne).

logopedy

logopedy

Każdego roku prowadzimy przesiewowe badania logopedyczne, po których każdy rodzic otrzymuje diagnozę. W razie konieczności istnieje również możliwość zorganizowania terapii logopedycznej w przedszkolu.

ortopedy

ortopedy

Prawidłowa postawa jest niezwykle ważna, a jej zaniedbanie ma bezpośredni wpływ na całe życie każdego człowieka. W dzisiejszych czasach z powodu coraz bardziej siedzącego trybu życia problemy z kręgosłupem zaczynają się w coraz młodszym wieku. Dlatego, aby jak najlepiej dbać o zdrowie naszych przedszkolaków 3 razy w roku dzieci sa badane przez ortopedę, a rodzice otrzymują szczegółowe informacje na temat ich postawy.