Przedszkole Radosna Planeta

Bawiąc uczymy - ucząc bawimy

Radosna planeta

Radosna Planeta to niepubliczne przedszkole integracyjne w Warszawie na Żoliborzu. To miejsce, w którym dzieci czują się bezpiecznie, które wspiera ich całościowy rozwój w ciepłej i radosnej atmosferze.

Przedszkole znajduje się w pięknym przedwojennym budynku na Żoliborzu. Dzięki temu dzieci korzystają z naturalnego światła i świeżego powietrza zamiast siedzieć w klimatyzowanych salach bez otwieranych okien co negatywnie wpływa na ich zdrowie.

Mamy bardzo duży ogród (400m2), na którym znajduje się również nasz własny plac zabaw

Zapewniamy warunki, umożliwiające kształtowanie u dzieci takich cech jak pewność siebie, poczucie własnej wartości oraz umiejętność korzystania ze swojego potencjału.

Rozwijamy w nich pozytywny i tolerancyjny stosunek do innych języków, kultur, narodowości, a przede wszystkim do drugiego człowieka.

Zapewniamy dzieciom kontakt z 2 językami codziennie. W kazdej grupie jeden z nauczycieli mówi po polsku, drui po angielsku. Dzięki czemu, dzieci naturalnie się uczą i rozwijają swoje zdolności językowe.

Serdecznie zapraszamy do naszego prywatnego przedszkola w Warszawie (Żoliborz, Al. Wojska Polskiego 20) - z chęcią odpowiemy na Państwa pytania, oprowadzimy po naszej placówce i zaprezentujemy metody oraz efekty naszej pracy.

DOBRY START W PRZEDSZKOLU.
DOBRA ADAPTACJA RÓWNA SIĘ DOBRA EDUKACJA.

 

Wiemy, jak bardzo ważny jest proces prawidłowej adaptacji w przedszkolu.
Umiemy przygotować dzieci oraz rodziców do funkcjonowania w życiu przedszkola.
Działamy w oparciu o światowe metody pedagogiki tworząc przyjazną drogę dzieciom i rodzicom w procesie adaptacji przedszkolnej.

Zajęcia

OPRÓCZ ZAJĘĆ REALIZUJĄCYCH PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ MEN, OFERUJEMY DODATKOWO:

 

ww. zajęcia obejmuje miesięczne czesne. W zależności od zainteresowania innymi dodatkowymi zajęciami, włączymy je do oferty i będą dostępne za dodatkową opłatą

 

Nasze przedszkole niepubliczne opiera swoje działania na takich wartościach jak:

  • Samodzielność
  • Motywacja wewnętrzna
  • Poczucie własnej wartości
  • Kreatywność
  • Wsparcie emocjonalne
  • Odpowiedzialność

Nie jesteśmy kolejnym przedszkolem z przeładowanym programem, gdzie dzieci mają narzucone zajęcia dodatkowe przez cały dzień. Codziennie wychodzimy na dwór. Aktywność fizyczna oraz pobyt na świeżym powietrzu są bardzo ważnym elementem życia naszych dzieci. Mają one kluczowy wpływ na ich rozwój umysłowy i emocjonalny.

Nie patrzymy na wszystkie dzieci przez jeden szablon, lecz na każde z osobna jako indywidualnego, niezależnego i wyjątkowego człowieka. Nie wskazujemy dzieciom kierunku, lecz pozwalamy im wyznaczyć własną ścieżkę i z naszym wsparciem podążać nią według własnego rytmu. Nie narzucamy, a słuchamy potrzeb. Nie nauczamy, lecz inspirujemy do uczenia się. Nie wymagamy, lecz dajemy przykład.

radosna planeta indywidualne przedszkole
radosna planeta indywidualne przedszkole

Zapewniamy profesjonalną i troskliwą opiekę wszystkim dzieciom.

W naszym przedszkolu dzieci uczą się samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie. Nie są we wszystkim wyręczane, same nakrywają do stołu i przygotowują część posiłków od najmłodszych lat. Dla dzieci to nic trudnego, to my, dorośli, ograniczamy możliwości dzieci brakiem wiary w to, że podołają.

Nasi pedagodzy wspierają je na drodze do osiągnięcia samodzielności. Przedszkolaki uczą się same ubierać, nalewać sobie wody czy sprzątać po posiłku. Nasi nauczyciele to kreatywni pedagodzy, posiadający wysokie kwalifikacje, doświadczenie, zaangażowanie oraz pasję nauczania. Swoją pracę opierają na dialogu z rodzicami, którzy pełnią bardzo ważną rolę w codziennym życiu naszej instytucji.

W przedszkolu powoli wprowadzamy dzieci w świat liter dzięki metodzie Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Wprowadzamy także elementy Odimiennej metody czytania I. Majchrzak. Już od pierwszych dni w przedszkolu pragniemy aby dziecko zapoznało się z wyglądem swojego imienia.

Nasza placówka jest prywatnym przedszkolem integracyjnym. Dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności zapewniamy opiekę dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb (terapia psychologiczna, logopedyczna, SI, itd.) dbając jednocześnie aby w pełni brały udział w życiu przedszkolnym.

Radosna Planeta
Al. Wojska Polskiego 20
01-554 Warszawa Żoliborz