ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Dziecko uczestniczące w zajęciach adaptacyjnych:

 • czuje się bezpieczne i radosne w nowym środowisku wychowawczym
 • poznaje przestrzeń przedszkolną (pokoje, łazienki, szatnie, jadalnie)
 • integruje się z dziećmi i osobami dorosłymi uczestnicząc w zabawach
 • wie i korzysta z pomocy nowych opiekunów
 • zna nowy rytm dnia i zajęć
 • uczy się wspólnej zabawy ruchowej, plastycznej, muzycznej

Rodzic uczestniczący w zajęciach adaptacyjnych:

 • czuje wsparcie ze strony nauczyciela
 • poznaje przestrzeń przedszkolną
 • integruje się z dziećmi i dorosłymi uczestnicząc w zabawach

Dziecko i rodzice po ukończeniu zajęć adaptacyjnych jest przygotowane do uczestnictwa w życiu społeczności przedszkolnej.
Program:

 1. Zabawianki -  skakanki - zajęcia muzyczno-ruchowe.
 2. Teatrałki - krótkie teatrzyki z morałem.
 3. Pogadanki i czytanki  z Leosiem
 4. Warsztaty plastyczne.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w naszej placówce w godzinach popołudniowych.